Skontaktuj się z nami: +48 606 877 170

Stella

BORTEX Dystrybucja

Jesteśmy dystrybutorem marki Stella Pack.

Grupa STELLA PACK zajmuje się produkcją opakowań i wyrobów z tworzyw sztucznych. Jest znana i dobrze postrzegana na rynku krajowym i zagranicznym. Chcąc dalej zajmować stabilną pozycję ciągle wdraża zasady jakości, aby spełnić wzrastające potrzeby i oczekiwania klientów. Dlatego nadrzędnym celem jest stały rozwój poprzez produkcję i dostarczanie wysokiej jakości wyrobów. Jesteśmy w pełni świadomi, że podstawowym warunkiem na powodzenie powyższych strategii jest trwała efektywność ekonomiczna, bo tylko to umożliwi nam realizację naszych celów.

  • Budowę silnej marki Stella pack.
  • Pozyskiwanie nowych klientów na istniejącym rynku i na nowych rynkach.
  • Rozszerzenie dystrybucji naszych produktów.
  • Zaangażowanie wszystkich pracowników w działania na rzecz jakości oraz przestrzeganie zasady pełnej odpowiedzialności za jakość wykonywanej przez siebie pracy
  • Systematyczne szkolenia całej załogi w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz znajomości problematyki zapewnienia jakości.
  • Stałe zmniejszanie odpadów a tym samym zwiększanie wydajności produkcji.
  • Utrzymywanie długotrwałych, wzajemnie korzystnych powiązań z dostawcami i podwykonawcami.

Zadowolenie naszych klientów, satysfakcja pracowników i dostawców oraz ich pozytywna ocena są podstawą trwałego rozwoju Stella pack i wyznaczają nam kierunki działań doskonalących. Zgodnie ze swoją polityką grupa Stella pack zobowiązuje się spełniać wymagania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, jednocześnie realizując zasadę ciągłego doskonalenia. Zarząd Stella Pack deklaruje, że zasady tej polityki są wdrożone, zrozumiałe i przestrzegane przez wszystkich pracowników.